Video
Lượt xem: 2130

Máy xát gạo tự động Shin Nông đã được xuất khẩu nhiều sang thị trường Trung Quốc

 

 

Video vận hành máy xát gạo tự động Shin Nông SN-300R

 

 

                                                                                                       Máy sấy thực phẩm Shin Nông SN-240                                                                                                                             

   

 

 

VIDEO NHÀ MÁY SHIN NONG TẠI HÀN QUỐC

 

 

Máy Xát Gạo Tự Động Shin Nông SN-150R

 

 

Video máy xát gạo tự động Shin Nông SN-300R